Fotografie

Letošní kurz byl plný tance, zábavy, hudby, soutěží, radosti a nezapomenutelných zážitků.